Toggle tagline

ปุ่มควบคุมการใช้งาน

Current usage

ตรวจสอบการใช้งานปัจจุบันและประวัติการใช้งาน

ตรวจสอบปริมาณการโทรและการใช้เน็ตของคุณบนแดชบอร์ด
Control speed

คุมทั้งความเร็วเน็ตและค่าใช้จ่าย ในที่เดียว

ปรับความเร็วอินเตอร์เน็ตได้ตามใจชอบ จะเลือกเน็ตความเร็วสูงหรือเน็ตความเร็วปกติก็ได้ เพื่อความคุ้มค่าทุกบาท
Billing

ครบทุกเรื่องค่าใช้จ่ายในที่เดียว

ดูใบแจ้งค่าบริการ จ่ายเงินหรือ ดาวน์โหลดใบกำกับภาษีได้ง่ายๆ ในที่เดียว